ODPOVEDE NA VAŠE NAJČASTEJŠIE OTÁZKY NÁJDETE V ZÁLOŽKE "Časté otázky v období zľavových akcií"